Služby zahradní architektury

Zahradní architektura, stejně jako každý jiný obor, prochází neustálým vývojem. Doba, kdy bylo v módě mít především co největší a nejzelenější trávník a tůje kolem plotu jsou ty tam. Díky cestování, médiím a zkušenostem jiných jsou dnešní zákazníci náročnější a touží mít svoji zahradu jako prostor s neopakovatelnou atmosférou a my tento trend vítáme. Rádi pomáháme našim zákazníkům s naplněním jejich představ ať už se jedná o zahrady v anglickém stylu, které jsou tajuplné svými zákoutími nebo reprezentativní zahrady v minimalistickém designu, které dotvářejí moderní architekturu komerčních zón. I vám ochotně poradíme jak zvelebit zahradu, zda a kam umístit koupací jezírko, lavičky pro relaxaci, zeleninovou zahrádku nebo jak pěstova levanduli. Navrhneme vám řešení, při kterém využijete kouzel přírody na maximum – po celý rok budete s radostí pozorovat, jak se ruzná místa a kouty vaší zahrady proměňují a lákají k návštěvě nejen vás, ale i různé druhy motýlů nebo ptactva. Pomůžeme vám vyváženě zakomponovat vaše představy a požadavky tak, aby respektovaly nejen architekturu domu a okolí, ale i místní klimatické podmínky. Vaše zahrada se tak propojí a bude fungovat v souladu s okolní krajinou. A pro vás vznikne krásný prostor, kde budete s chutí trávit svůj čas. Každá zahrada je neopakovatelný originál. Z výsledku naší spolupráce se tak budete radovat dlouhé roky.

Creative Garden Productions v oblasti zahradní architektury nabízí

Projektování zahrad

Vytvoříme vám designově originální projekt rodinné zahrady, terasy, dvorku, střešní zahrady, veřejné zeleně i zeleně u komerčních objektů. Dle vašeho zadání vypracujeme jednoduchou studii či kompletní projektovou dokumentaci.

Odborné poradenství

V případě, že si pouze nejste jisti s konkrétními odbornými oblastmi, je možné se domluvit pouze na odborném poradenství, ať už při realizaci zahrady svépomocí nebo při následných úpravách již stávající zahrady.

Publikační činnost

Obrátit se na nás můžete také v případě, že potřebujete vytvořit texty do medií, publikací nebo odborných materiálů.

Jednotlivé fáze při projektování zahrad

Detailně probereme vaše přání a požadavky. Přiblížíme vám, jaké jsou možnosti úprav, jejich výhody a nevýhody i finanční náročnost. Je-li to možné, připravte si snímky katastrální mapy a zaměření pozemku, kde jsou zakresleny stavby a inženýrské sítě. Pokud tyto podklady nemáte, nevadí, pozemek, všechny stávající objekty i zeleň si zaměříme sami. Na úvodní schůzce se domluvíme na předběžné výši rozpočtu a harmonogramu zpracování zakázky.

Na základě výstupu z nezávazné schůzky vyhotovíme několik skic, které společně doladíme tak, aby odpovídaly Vašim požadavkům.

Po odsouhlasení studie vypracujeme prováděcí projekt, který je nutný k úspěšné realizaci. Projekt bude složen z těchto částí:

  • Studie (koncept) – půdorysné řešení zahrady, kde je vyznačené rozvržení ploch tzn. rozmístění jednotlivých prvků (terasa, pergola, jezírko, trávníková plocha, záhony s výsadbou, užitková zahrada atd.), nezabývá se detailním řešením jednotlivých prvků
  • Osazovací plán – zakreslení druhového složení rostlin a jejich počtu; přesné rozmístění abiotických prvků
  • Vytyčovací plán – okótovaný výkres s přesným umístěním abiotických prvků
  • Vizualizace – zákres pro přiblížení finální podoby budoucí zahrady
  • Technická zpráva – obsahuje popis kompozičního záměru, technologii výsadeb i údržby, souhrnný seznam rostlinného materiálu (s latinskými i českými názvy) s celkovými počty kusů a výkaz výměr

Rozpočet (hrubé nacenění jednotlivých položek pro bližší představu o tom, kolik jednotlivé fáze, materiál a rostliny při budování vaší zahrady budou stát), řezy, detaily stavebních prvků nejsou standartní položkou projektové dokumentace a jsou zpracovávány pouze po dohodě s investorem

Dohled nad dodržením technologických postupů a výběrem rostlin se také provádí pouze po dohodě s investorem